เยาวชนที่เดินทางไปประเทศอังกฤษ และ ออสเตรเลีย

โปรดมาแกนลายนิ้วมือ เพื่อยื่นขอวีซ่า ตามที่ทางโครงการฯ ได้แจ้งนัดวันและเวลาทางโทรศัพท์
และพบกับเจ้าหน้าที่โครงการฯ เพื่อรับเอกสารก่อนขึ้นไปดำเนินการยื่นวีซ่า

ที่บริเวณร้านกาแฟ TOM and TOM ชั้น 1 อาคาร เทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
เจ้าหน้าที่จะใส่เสื้อยืดสีขาวของโครงการ ECE รออยู่ที่บริเวณนั้น

**กรุณาไปตามเวลานัด เพราะหากไปหลังจากเวลานัด ทางสำนักงานยื่นวีซ่า อาจจะไม่อนุญาตให้เข้ายื่นเอกสารได้**

สถานที่สแกนลายนิ้วมือประกอบการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ และออสเตรเลีย อาคาร เดอะเทรนดี้ (The Trendy) ซอยสุขุมวิท 13 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ขอความร่วมมือเยาวชน แต่งชุดสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน) นำปากกาติดตัวมาเพื่อเซ็นชื่อในเอกสาร
และ
เดินทางมาถึงสถานที่อาคาร เดอะเทรนดี้ ตามเวลานัดหมาย

 

แจ้งนัดสแกนลายนิ้วมือยื่นวีซ่าอังกฤษ 5 สัปดาห์ เป็นวันจันทร์ที่ 4 และ อังคารที่ 5 มีนาคม 2562
วันและเวลาของแต่ละคน ตามที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่

ส่วนอังกฤษ 3 สัปดาห์ คาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการจองคิวอยู่

สำหรับเยาวชนที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย 3 สัปดาห์
เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้ง วันและเวลา ให้ทราบอีกภายหลัง โดยคาดว่าจะเป็นวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เช่นกัน

 

ผู้สแกนลายนิ้วมือ สามารถเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า BTS ได้ โดยลงที่ สถานีนานา ทางออกที่ 3